This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Syötä hakusana ja napsauta .

Tämä osio kuvaa, kuinka ottaa kuvia käyttäen automaattista valotusohjelmaa (tila P).

 1. Säädä valotusohjelman asetuksia.

  Suljinaika: Valitse A (automaattinen)

  Valotuksen kompensaatio: Valitse ±0

  Tarkennustila: Valitse S (yksittäinen AF)

  Aukko: Valitse A (automaattinen)


  Varmista, että P näkyy näytöllä.

  OVF

  EVF/LCD

  Etsimen näytön valinta

  Käytä etsinvalitsinta vaihtaaksesi optisen etsimen (OVF) ja sähköisen etsimen (EVF) näyttöjen välillä.

 2. Valmistele kamera.

  Pitele kameraa vakaasti molemmilla käsillä ja paina kyynärpäät kylkiä vasten. Tärisevät tai epävakaat kädet saattavat tehdä kuvista epätarkkoja.

  Välttääksesi epätarkkoja tai liian tummia (alivalottuneita) kuvia pidä sormet ja muut esineet loitolla objektiivista ja salamasta.

 3. Tarkenna.

  Rajaa kohde näytön keskelle ja paina laukaisin puoliksi alas, jotta kuva tarkentuu.

  Jos kamera pystyy tarkentamaan, se antaa kaksi äänimerkkiä ja tarkennusalue näkyy vihreänä. Tarkennus ja valotus pysyvät lukittuina, kun laukaisin on painettuna puoleenväliin.

  Jos kamera ei voi tarkentaa, tarkennuskehys muuttuu punaiseksi ja ilmestyy näytölle. Jos kohde on lähellä kameraa, valitse makrotila ja yritä uudelleen.

  OVF

  EVF/LCD

  Jos kohde on valaistu huonosti, tarkennusapuvalo saattaa syttyä.


 4. Kuvaa.

  Ota kuva painamalla laukaisin rauhallisesti pohjaan.

  Salama saattaa välähtää, jos valaistus on heikko. Kameran asetuksia voi muuttaa salaman välähtämisen estämiseksi.