This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Syötä hakusana ja napsauta .

Virta ja akku

Ongelma Ratkaisu
Kamera ei kytkeydy päälle.

Akku on tyhjä: Lataa akku tai aseta kameraan täyteen ladattu vara-akku.

Akku on asetettu väärin: Aseta akku uudelleen oikein päin.

Akkutilan kannen salpa ei ole kiinni: Salpaa akkutilan kansi.

Kamera käynnistettiin heti sen jälkeen kun se oli sammutettu: Paina laukaisin puoleenväliin.

Akku tyhjenee nopeasti.

Akku on kylmä: Lämmitä akkua laittamalla se taskuun tai muuhun lämpimään paikkaan ja laita se takaisin kameraan välittömästi ennen kuvan ottamista.

Akun liittimissä on likaa: Puhdista liittimet pehmeällä, kuivalla liinalla.

Akku on ladattu monta kertaa: Akun käyttöikä on loppumassa. Osta uusi akku.

C on valittu tarkennustilaksi: Valitse jokin muu tarkennustila.

Kamera kytkeytyy äkillisesti pois päältä.

Akku on tyhjä: Lataa akku tai aseta kameraan täyteen ladattu vara-akku.

Kamera on siirtynyt lepotilaan: Paina laukaisin puoleenväliin.

Lataaminen ei käynnisty. Aseta akku uudelleen oikein päin ja varmista, että laturi on kytketty pistorasiaan.
Lataus on hidasta. Lataa akku huoneenlämpötilassa.
Latauksen merkkivalo vilkkuu, mutta akku ei lataudu.

Akun liittimissä on likaa: Puhdista liittimet pehmeällä, kuivalla liinalla.

Akku on ladattu monta kertaa: Akun käyttöikä on loppumassa. Osta uusi akku. Jos akku ei vieläkään lataannu, ota yhteyttä FUJIFILM-myyjään.

Ongelma Ratkaisu
Valikot ja näytöt eivät ole suomenkielisiä. Valitse SUOMI kohtaan .

Kuvaus

Ongelma Ratkaisu
Kamera ei ota kuvia, vaikka laukaisinta painetaan.

Muisti on täynnä: Aseta kameraan uusi muistikortti tai poista kuvia.

Muistia ei ole alustettu: Alusta muistikortti tai sisäinen muisti.

Muistikortin kontaktipinnoissa on likaa: Puhdista kontaktipinnat pehmeällä, kuivalla liinalla.

Muistikortti on vahingoittunut: Aseta kameraan uusi muistikortti.

Akku on tyhjä: Lataa akku tai aseta kameraan täyteen ladattu vara-akku.

Kamera on kytkeytynyt automaattisesti pois päältä: Kytke kamera päälle.

Merkkivalo oli oranssi, kun panoraamaa yritettiin tallentaa: Odota, kunnes merkkivalo sammuu.

Näyttö tummenee kuvaamisen jälkeen. Näyttö saattaa tummeta salaman latautuessa. Odota salaman latautuvan.
Näytössä tai etsimessä näkyy laikkuja (”kohinaa”), kun laukaisin painetaan puoliväliin.

Vahvistusta lisätään sommittelun helpottamiseksi, kun kohde on huonosti valaistu ja aukko on himmennetty; tämä voi johtaa huomattavaan rakeisuuteen esikatseltaessa kuvia näytöiltä. Ei vaikutusta kameralla otettaviin kuviin.

Kamera ei tarkenna.

Kohde on kameran lähellä: Valitse makrotila.

Kohde on kaukana kamerasta: Peruuta makrotila.

Kohde ei sovellu automaattitarkennukseen: Käytä tarkennuksen lukitusta.

Kasvoja ei havaita.

Kohteen kasvot ovat aurinkolasien, hatun, pitkien hiusten tai muiden esineiden peitossa: Poista häiritsevät esineet.

Kohteen kasvot täyttävät vain pienen osan kuvasta: Muuta sommittelua niin, että kohteen kasvot täyttävät suuremman osan kuvasta.

Kohteen pää on vinossa tai vaakatasossa: Pyydä kohdetta pitämään päätään suorassa.

Kamera on vinossa: Pidä kamera suorassa.

Kohteen kasvot on valaistu huonosti: Kuvaa kirkkaassa valossa.

Väärä kohde on valittu. Valittu kohde on lähempänä kuvan keskustaa kuin pääkohde. Sommittele kuva uudelleen tai ota kasvojentunnistus pois päältä ja rajaa kuva käyttäen tarkennuksen lukitusta.
Salama ei välähdä.

Salama latautuu: Anna salaman latautua, ennen kuin painat laukaisinta.

Salama on pois päältä: Valitse jokin muu salamatila.

Akku on tyhjä: Lataa akku tai aseta kameraan täyteen ladattu vara-akku.

Kamera on haarukointitilassa tai jatkuvassa tilassa: Valitse yksittäiskuvatila.

Kamera on äänettömässä tilassa: Kytke äänetön tila pois päältä.

Kaikki salamatilat eivät ole käytettävissä.

Kamera on äänettömässä tilassa: Kytke äänetön tila pois päältä.

Salama ei valaise kohdetta kokonaan.

Kohde ei ole salaman kantoalueella: Sijoita kohde salaman kantoalueelle.

Salamaikkuna on peitetty: Pidä kameraa oikein.

Suljinaika on lyhyempi kuin 1/2000 s: Valitse pidempi suljinaika.

Kuvat ovat epätarkkoja.

Objektiivi on likainen: Puhdista objektiivi.

Objektiivi on peitetty: Pidä esineet loitolla objektiivista.

näkyy kuvauksen aikana, ja tarkennuskehys näkyy punaisena: Tarkista tarkennus ennen kuvausta.

Kuvat ovat läikikkäitä.

Pitkä suljinaika on valittu korkeassa lämpötilassa: Tämä on normaalia, eikä kyse ole viasta.

Kameraa on käytetty jatkuvasti korkeassa lämpötilassa, tai lämpötilan varoitus tulee näkyviin: Kytke kamera pois päältä ja anna sen jäähtyä.

Etsimen näyttö on epätarkka.

Diopteria ei ole säädetty oikein: Liu’uta diopterin säädintä ylös ja alas, kunnes etsimen näyttö on tarkka.

Kamerasta kuuluvat äänet tallentuvat videoihin.

Tarkennustilan valitsin on asennossa C. Valitse jokin toinen tarkennustila.

Älykäs kasvojentunnistus on päällä: Kytke älykäs kasvojentunnistus pois päältä.

Kuvan katselu

Ongelma Ratkaisu
Kuvat ovat rakeisia. Kuvat on otettu erimerkkisellä tai -mallisella kameralla.
Toiston zoomaus ei ole käytettävissä. Kuva on tallennettu muodossa , tai se on luotu muunmerkkisellä tai -mallisella kameralla.
Ääni ei kuulu videon toiston aikana.

Kamera on äänettömässä tilassa: Kytke äänetön tila pois päältä.

Toiston äänenvoimakkuus on liian alhainen: Säädä toiston äänenvoimakkuutta.

Mikrofoni oli peitetty: Pidä kameraa oikein tallennuksen aikana.

Kaiutin on peitetty: Pidä kameraa oikein toiston aikana.

Kamera ei poista valittuja kuvia. Osa poistettaviksi valituista kuvista on suojattu. Poista suojaus laitteella, jolla se alunperin asetettiin.
Tiedostonumerointi nollautuu yllättäen. Akkutilan kansi on aukaistu kameran ollessa päällä. Sammuta kamera, ennen kuin avaat akkutilan kannen.

Liitännät / Muuta

Ongelma Ratkaisu
Ei kuvaa eikä ääntä.

Kameraa ei ole liitetty oikein: Liitä kamera oikein. Huomioi, että kun kamera on liitetty, kuvat näkyvät TV-ruudulla kameran näytön sijaan.

Television tuloksi on asetettu ”TV”: Aseta tuloksi ”HDMI”.

Television äänenvoimakkuus on liian pieni: Säädä äänenvoimakkuutta.

Tietokone ei tunnista kameraa. Varmista, että kamera ja tietokone on liitetty oikein.
RAW- tai JPEG-tiedostoja ei voi siirtää tietokoneelle. Käytä MyFinePix Studio -ohjelmistoa kuvien siirtämiseen (vain Windows).
Kuvia ei voi tulostaa.

Kameraa ei ole liitetty oikein: Liitä kamera oikein.

Tulostin on pois päältä: Kytke tulostin päälle.

Vain yksi kopio tulostetaan / päivämäärä ei tulostu. Tulostin ei ole PictBridge-yhteensopiva.
Kamera ei tottele komentoja.

Kameran tilapäinen toimintahäiriö: Poista akku ja aseta se takaisin.

Akku on tyhjä: Lataa akku tai aseta kameraan täyteen ladattu vara-akku.

Kamera ei toimi odotetulla tavalla. Poista akku ja aseta se takaisin. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä FUJIFILM-jälleenmyyjään.
Ei ääntä. Kytke äänetön tila pois päältä.
Hybridietsin ei toimi odotetulla tavalla.

Etsimessä on tilapäinen toimintahäiriö, joka johtuu esimerkiksi kameran putoamisen aiheuttamasta iskusta: Kytke kamera uudelleen päälle ja pois päältä.