This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Syötä hakusana ja napsauta .

Käytä itselaukaisinta omakuvia otettaessa tai kameran tärinästä aiheutuvien epätarkkuuksien välttämiseksi.

Suljin laukeaa kahden sekunnin kuluttua laukaisimen painamisesta. Valitse estääksesi laukaisimen painamisesta ja kameran liikahtamisesta johtuvat epätarkkuudet. Itselaukaisimen merkkivalo vilkkuu ajastuksen kuluessa.
Suljin laukeaa kymmenen sekunnin kuluttua laukaisimen painamisesta. Käytä omakuvien ottamiseen. Kameran edessä oleva itselaukaisimen merkkivalo syttyy, kun ajastin käynnistyy, ja alkaa vilkkua juuri ennen kuvan ottamista.
POIS
Itselaukaisin on pois käytöstä.