This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Syötä hakusana ja napsauta .

Käytä etsinvalitsinta vaihtaaksesi sähköisen etsimen (EVF), optisen etsimen (OVF) ja optisen etsimen/elektronisen etäisyysmittarin (ERF) kaksoisnäytön välillä.

Kierrä valitsinta kuvan mukaisesti valitaksesi seuraavista näytöistä:

EVF

OVF

ERF (kaksoisnäyttö)


Hybridietsin (EVF/OVF/ERF)

Eri näyttöjen ominaisuudet on kuvattu alla.

Näyttö Kuvaus
OVF Optinen näyttö on tarkka ja terävä, ja kohteen ilme näkyy aina. Lisäksi OVF näyttää heti rajauksen ulkopuolella olevan alueen, mikä helpottaa kuvien sommittelua lennosta. Koska etsimen ikkuna on pienen matkan päässä objektiivista, valokuvissa näkyvä alue saattaa erota hieman etsimen näkymästä parallaksista johtuen.
EVF Reaaliaikaisessa näytössä voi esikatsella lopullista kuvaa (mukaan lukien syväterävyys, tarkennus, valotus ja valkotasapaino) rajauksen vastatessa lopullista tulosta.
ERF
(kaksoisnäyttö)
Samoin kuin optinen etsin, mutta käytettävissä on lisäksi tarkennuksen esikatselu. Näytön oikeassa alakulmassa näkyy suurennettu näkymä nykyisestä tarkennuskohdasta.

Elektronisen etsimen ja LCD-näytön kirkkautta voidaan säätää asetusvalikon kohdassa NÄYTTÖASETUKSET.