This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Syötä hakusana ja napsauta .

Kuvien katselu koko näytön kokoisena

Näytä kuvat koko näytön kokoisena painamalla .

Lisää kuvia voi katsella painamalla valitsinta vasemmalle tai oikealle tai kiertämällä tarkennusrengasta. Paina valitsinta tai kierrä rengasta oikealle katsellaksesi kuvia niiden tallennusjärjestyksessä tai vasemmalle katsellaksesi kuvia päinvastaisessa järjestyksessä. Pidä valitsin painettuna vierittääksesi valikkoa nopeasti haluamasi kuvan kohdalle.

Muilla kameroilla otetut kuvat ilmaistaan (”lahjakuva”) -kuvakkeella toiston aikana. Nämä kuvat eivät välttämättä näy oikein, eivätkä ne välttämättä näy toiston zoomauksessa.

Suosikit: kuvien arvosteleminen

Kun haluat arvostella nykyisen kuvan, paina DISP/BACK ja paina valitsinta ylös tai alas valitaksesi tähtien lukumäärän nollan ja viiden väliltä.


Kuvatietojen katseleminen

Kuvatietojen näyttö muuttuu joka kerta kun valitsinta painetaan ylös.

Perustiedot

Infonäyttö 1

Infonäyttö 2

Paina valitsinta vasemmalle tai oikealle tai kierrä tarkennusrengasta katsellaksesi muita kuvia.

Tarkennuspisteeseen lähentäminen

Paina komentokiekon keskustaa lähentääksesi tarkennuspistettä. Paina komentokiekon keskustaa uudelleen palataksesi täyskuvatoistoon.


Toiston zoomaus

Kierrä komentokiekkoa oikealle lähentääksesi nykyistä kuvaa ja vasemmalle loitontaaksesi sitä (kun haluat katsella useita kuvia, kierrä komentokiekkoa vasemmalle, kun kuva näkyy koko näytön kokoisena). Paina DISP/BACK tai MENU/OK poistuaksesi zoomauksesta.

Zoom-ilmaisin

Kierrä oikealle

Kierrä vasemmalle

Suurin mahdollinen zoomaussuhde vaihtelee kuvakoon mukaan. Toiston zoomausta ei voi käyttää rajatuilla kuvilla tai kopioilla, jotka on tallennettu koossa .


Navigointi-ikkuna

Kun kuva on lähennetty, voit valitsimen avulla katsella kuvan alueita, jotka eivät tällä hetkellä näy näytössä.

Navigointi-ikkuna näyttää tällä hetkellä näytössä olevan kuvan osan.


Usean kuvan toisto

Kun haluat muuttaa näytettävien kuvien määrää, kierrä komentokiekkoa vasemmalle, kun kuva näkyy koko näytön kokoisena.

 

Kierrä vasemmalle tuodaksesi näkyviin suuremman määrän kuvia.

Vähennä näytettävien kuvien määrää kiertämällä oikealle.

Korosta kuvia valitsimella ja paina MENU/OK näyttääksesi korostetun kuvan koko näytön kokoisena (lähennä valittua kuvaa kiertämällä komentokiekkoa oikealle, kun kuva näkyy koko näytön kokoisena). Yhdeksän ja sadan kuvan näytöissä valitsimen painaminen ylös- tai alaspäin tuo näyttöön lisää kuvia.