This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Syötä hakusana ja napsauta .

Uudet kuvat tallennetaan kuvatiedostoiksi, jotka nimetään nelinumeroisella tiedostonumerolla, joka saadaan lisäämällä yksi viimeiseen käytettyyn tiedostonumeroon. Tiedoston numero näkyy toiston aikana oikealla näytetyllä tavalla. KUVA NRO määrittää, palautuuko tiedostojen numerointi arvoon 0001, kun uusi muistikortti asetetaan kameraan tai nykyinen muistikortti tai sisäinen muisti alustetaan.

Kuvan numero

Hakemistonumero

Tiedoston numero

JATKUVA

Numerointi jatkuu viimeksi käytetystä tiedostonumerosta tai ensimmäisestä käytettävissä olevasta numerosta sen mukaan, kumpi on suurempi. Vähennä päällekkäisten kuvatiedostonimien määrää valitsemalla tämä vaihtoehto.

AUT. NOLLAUS

Numerointi palautetaan arvoon 0001 alustamisen tai uuden muistikortin asettamisen jälkeen.

Jos kuvan numeroksi tulee 999-9999, laukaisin poistetaan käytöstä.

Kun PALAUTA ALKUASET valitaan, kohtaan KUVA NRO asetetaan JATKUVA, mutta tiedostonumerointia ei nollata.

Muilla kameroilla otettujen kuvien numerointi voi vaihdella.