This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Syötä hakusana ja napsauta .

Noudata näytön ohjeita ottaaksesi kuvia, jotka yhdistetään automaattisesti panoraamaksi.

  1. Paina DRIVE-painiketta tuodaksesi näyttöön valittavissa olevat kuvaustavat.

  2. Korosta LIIKEPANORAAMA ja paina MENU/OK valitaksesi korostetun vaihtoehdon ja palataksesi kuvaustilaan.

  3. Paina valitsinta vasemmalle valitaksesi kulman, jonka verran panoroit kameraa kuvaamisen aikana. Paina valitsinta ylös tai alas korostaaksesi kulman ja paina MENU/OK.


  4. Näytä valittavissa olevat panorointisuunnat painamalla valitsinta oikealle. Paina valitsinta ylös tai alas korostaaksesi panorointisuunnan ja paina MENU/OK.

  5. Aloita tallennus painamalla laukaisin kokonaan alas. Sinun ei tarvitse pitää laukaisinta pohjassa tallennuksen aikana.

  6. Panoroi kameraa nuolen osoittamaan suuntaan. Kuvaus päättyy automaattisesti, kun edistymispalkki on täynnä ja panoraama on valmis.

    Kuvaus päättyy, jos laukaisin painetaan kokonaan pohjaan kuvauksen aikana. Panoraamakuvaa ei tallenneta, jos laukaisinta painetaan, ennen kuin kameraa on panoroitu 120°.

Parhaita tuloksia varten

Saat parhaan tuloksen tukemalla kyynärpäät kylkiä vasten ja liikuttamalla kameraa hitaasti pienessä ympyrässä tasaisella nopeudella pitäen kameran vaakatasossa ja panoroimalla vain ohjainten näyttämään suuntaan. Parhaat tulokset saavutetaan käyttämällä jalustaa. Mikäli haluttuja tuloksia ei saavuteta, kokeile kohdistaa eri vauhdilla.

Panoraamat luodaan useista kuvista; valmiin panoraamakuvan valotus on sama kuin ensimmäisen osakuvan. Kamera saattaa joissain tapauksissa tallentaa suuremman tai pienemmän kulman kuin mitä on valittu, tai se ei pysty yhdistämään kuvia täydellisesti. Jos kuvaus loppuu, ennen kuin panoraama on valmis, panoraaman viimeistä osaa ei välttämättä tallenneta.

Kuvaaminen voi keskeytyä, jos kameraa liikutetaan liian nopeasti tai liian hitaasti. Kameran panoroiminen muuhun kuin osoitettuun suuntaan peruuttaa kuvauksen.

Haluttuja tuloksia ei välttämättä saavuteta, silloin kun kohde liikkuu, kohde on lähellä kameraa, kohteet ovat muuttumattomia kuten taivas tai ruohikko, kohteet liikkuvat koko ajan kuten aallot tai vesiputous, tai kohteen kirkkaus muuttuu huomattavasti. Panoraamat voivat olla epäselviä, jos kohde on heikosti valaistu.


Panoraamakuvien katselu

Kun panoraama näkyy koko näytön kokoisena, voit painaa valitsinta alas panoroidaksesi automaattisesti vasemmalta oikealle tai (jos panoraama on pystysuuntainen) alhaalta ylös.