This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Syötä hakusana ja napsauta .

Tarkenna kamera manuaalisesti noudattamalla alla olevia ohjeita.

  1. Työnnä tarkennustilan valitsin asentoon M. tulee näkyviin näytölle.


  2. Tarkenna käsin käyttämällä tarkennusrengasta. Kierrä tarkennusrengasta vasemmalle pienentääksesi tarkennusetäisyyttä ja oikealle pidentääksesi sitä.

    Käytä asetusvalikon TARKENNUSRENGAS-asetusta muuttaaksesi tarkennusrenkaan kiertosuunnan.

  3. Ota kuvia.

Nopea tarkennus

Tarkentaaksesi valitulla tarkennusalueella olevaan kohteeseen automaattitarkennuksella paina AEL/AFL-painiketta. Käytä tätä toimintoa (käytettävissä vain manuaalisessa tarkennustilassa) tarkentaaksesi nopeasti valittuun kohteeseen.

Kuvausvalikon asetuksella AUTOM. TARK. ASETUS > PIKA-AF-ASETUS valitaan, miten kamera tarkentaa, kun AEL/AFL-painiketta painetaan. Valitse AF-S käyttääksesi yksittäistä AF:ää (tarkennusta säädetään joka kerta kun painiketta painetaan) ja AF-C käyttääksesi jatkuvaa AF:ää (tarkennusta säädetään jatkuvasti, kun painiketta pidetään painettuna).


Tarkennuksen tarkistaminen

Seuraavia vaihtoehtoja voi käyttää tarkennuksen tarkistamiseen manuaalisessa tarkennustilassa.

Käsintarkennuksen ilmaisin

Valkoinen viiva osoittaa etäterveysisyyden tarkennusalueella olevaan kohteeseen (metreinä tai jalkoina asetusvalikon kohtaan NÄYTTÖASETUKSET > TARKENNUKSEN MITTAYKSIKKÖ valitun asetuksen mukaan) ja sininen palkki terävyysalueen, eli kohteen edessä ja takana tarkkana näkyvän etäisyyden.

Tarkennusetäisyys (valkoinen viiva)

Terävyysalue (sininen palkki)

Tarkennuksen zoomaus

Lähennä nykyistä tarkennusaluetta tarkkaa tarkennusta varten painamalla komentokiekon keskustaa (jos PÄÄLLÄ on valittu kohtaan TARKEN. TARKISTUS, kamera lähentää myös silloin, kun tarkennusrengasta kierretään). Paina kiekkoa uudelleen peruaksesi zoomauksen.

MF-APU-valikon saa näkyviin painamalla ja pitämällä pohjassa komentovalitsimen keskustaa.

  • VAKIO: Lähennä nykyistä tarkennusaluetta.
  • DIGIT. JAETTU KUVA: Näyttää kuvan keskellä jaetun mustavalkoisen kuvan. Rajaa kohde jaetun kuvan alueelle ja kierrä tarkennusrengasta, kunnes jaetun kuvan kolme osaa ovat kohdakkain.


  • TARKENNUSPIIKIN KOROSTUS: Korostaa suurikontrastiset ääriviivat. Kierrä tarkennusrengasta, kunnes kohde on korostettu.

Elektroninen etäisyysmittari (ERF)

Näytön oikeassa alakulmassa olevaa aluetta käytetään tarkennuksen zoomaukseen, kun elektroninen etäisyysmittari (ERF) on käytössä.

Jos DIGIT. JAETTU KUVA on valittu, elektroninen etäisyysmittari näkyy vain keskiosassa.